Jednym z filarów Ameryki jest różnorodność kultury, grup etnicznych, narodowości. Oni tolerują i celebrują różnice – współpracują.
W Polsce temat: Luka międzypokoleniowa oznacza często brak zrozumienia lub niezgodność pomiędzy różnymi pokoleniami. Może to dotyczyć różnic w podejściu, wartościach, stylem życia lub sposobie komunikowania się między ludźmi różnych pokoleń. Wiele badań wykazało, że różnice między pokoleniami są naturalne i pochodzą z różnych doświadczeń, środowisk i trendów społecznych.

Z drugiej strony luka międzypokoleniowa może prowadzić do trudności w komunikacji i zrozumieniu między pokoleniami, co może mieć negatywny wpływ na relacje rodzinne i społeczne. Dlatego ważne jest, aby pokolenia próbowały zrozumieć i szanować różnice między sobą, a także szukać wspólnych punktów, aby budować lepsze relacje między pokoleniami.

Badanie przeprowadzone przez Pew Research Center w 2020 roku wykazało, że pokolenie Z (ludzie urodzeni po 1996 roku) jest bardziej zaniepokojone niż starsze pokolenia w kwestiach takich jak rasizm, klimat i polityka. Natomiast badanie przeprowadzone przez Gallup w 2018 r. wykazało, że pokolenie X (ludzie urodzeni między 1965 a 1980 rokiem) jest najmniej zaufane do instytucji politycznych w porównaniu z innymi pokoleniami. Badania te pokazują, jak różne doświadczenia i środowiska mogą mieć wpływ na postrzeganie i wartości pomiędzy pokoleniami.

Jak zatem współpracować?
Wg. mnie poza wiedzą na temat różnic pokoleń, kluczem jest CZŁOWIEK, jego osobowość, doświadczenie, empatia i zrozumienie. To rola managera, aby potrafić rozmawiać z ludźmi myślącymi inaczej, poznanie różnic osobowości.

Potrzeba otwartości do poznania perspektywy osób myślących inaczej i chęć edukacji. Znam młodych, którzy chcą się rozwijać, są wspaniali a znam starszych managerów, którzy siedzą na wygodnych mentalnie kanapach i nie ruszyli z miejsca. Liczy się mentalność.

W życiu managera liczy się nie sam fakt że zarządza, ale że towarzyszy, rozwija firmę, jaki pomimo różnic zdań jej uczestników.
Jeżeli dwoje robi to samo, to nie jest to samo.

Liczy się mentalność.

Prowadzę warsztaty z różnic pokoleń, zapraszam do kontaktu! 😉